Demolačné práce

Firma Prima Slovakia s.r.o sa okrem iného zaoberá komplexnou likvidáciou stavebných objektov.
Táto zahrňuje všetky činnosti od

  • návrhu technologických postupov
  • zastupovania na príslušných úradoch
  • samotné demolačné práce
  • likvidáciou vzniknutého odpadu
  • prípadne opätovné využitie recyklovaných vybúraných hmôt

Vlastníme moderné stroje, čo nám umožňuje realizovať demolácie v krátkom termíne, bezpečne, ekologicky a za veľmi zaujímavú cenu.

Nami realizované demolácie hovoria za všetko.