Nakupuj a užívaj!

Milí zákazníci,

spoločnosť Asas v spolupráci s jej obchodnými partnermi a členmi Aliancie pripravili pre Vás zaujímavý vernostný systém. Katalóg odmien a kartička na zbieranie bodov je pripravená v predajni stavebnín.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.

Vaša Prima