Odovzdanie ceny - maskot

Súťaž "Namaľuj Prima maskota", ktorú Prima Stavebniny v spolupráci s farbami Roko vyhlásili začiatkom školského roku 2014/2015 už pozná svoju víťazku. Stala sa ňou Soňa Vrbenská zo základnej školu ČS Brigády. Jej dielo sa jednoznačne páčilo celej porote a navyše perfektne spĺňalo zadanie.

Cenu sa spoločne vybrali odovzdať zástupcovia Prima Stavebnín a Komunitnej Nadácie Liptov, ktorá zastrešovala súťaž. Soni odovzdal majiteľ Prima Stavebnín cenu- tablet Samsung. Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka a to nie len za účasť na súťaži, ale hlavne za krásne diela plné fantázie. Kažfý zo zúčastnených získa malú pozornosť od Prima Stavebnín.

Keďže škola mala i dosť veľkú účasť zapojených diel a veľa postúpilo i do užšieho výberu, škola dostala až dve vedrá farby na vymaľovanie tried od partnera súťaže- farby Roko.

Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže.