Stánok KVK 27.9.2018...

Prezentačný stánok, s odborníkom asfaltových pásov KVK Parabit, pútal, dňa 27.9.2018,

na „priedomí“ našej spoločnosti, nielen produktami, ale aj vôňou grilovanej klobásky.