Súťaž prima maskot

Spoločnosť Prima Slovakia spoločne s Komunitnou nadáciou Liptov vyhlásili súťaž pre základné školy okresu Liptovský Mikuláš s témou: Namaľuj Prima maskota. Hlavný partner súťaže je firma Roko, ktorá každej zúčastnenej škole daruje farbu na vymaľovanie celej triedy.

Žiaci teda v prvom polroku dostali úlohu nakresliť maskota alebo figúrku, ktorá podľa nich symbolizuje stavbu. Súťaž prebieha od 1.9.2014 do 28.2.2015 (predĺženie termínu súťaže na odovzdanie prác do Prima stavebnín alebo do Komunitnej nadácie Liptov). Odmenené nebudú len školy. Tešiť sa môže i víťaz súťaže, ktorý si odnesie 8'' tablet Samsung galaxy.

Presné podmienky súťaže sú uvedené na letáku.