Terran, tradícia slovenskej betónovej krytiny s novým logom.