Veselú Veľkú noc

Spoločnosť Prima Slovakia s.r.o. praje všetkým svojim zákazníkom, obchodným partnerom i priateľom príjemné prežitie sviatkov jari :-) 

Veselú Veľkú noc!

kolektív Prima Slovakia s.r.o.